top of page

Bodytalk Basismodule 

De Bodytalk Basismodule is bedoeld voor iedere professional die lichaamstaal bewust wil kunnen inzetten om zijn doelen in omgangsvormen en gesprekken te bereiken. De Basismodule is ook boekbaar zonder Verdiepingsmodule. De Verdiepingsmodules zijn alleen te boeken als vervolg op de Basismodule.

Na de training Basismodule Bodytalk is de deelnemer:

-     Bewuster van bewegingssignalen van zijn eigen lichaam (zelfwaarneming).
-     In staat om naar zijn of haar eigen gedrag te kijken, uitgebreid met de dimensie 'beweging'.


Na de training Basismodule Bodytalk kent de deelnemer:

-    De basis van het LMA (Laban Movement Analysis) model van Rudolph Laban. 
-    De 3 parameters van beweging (Tijd / Kracht / Ruimte).
-    De koppeling tussen gedragspatronen en bewegingspatronen.


Na de training Basismodule Bodytalk kan de deelnemer:

-    Bewust de waarneming van hun eigen lichaamstaal inzetten.
-    De aangereikte instrumenten gebruiken om signalen in hun eigen lijf te herkennen.
-    Hun eigen primaire reactie herkennen en duiden in de interactie.
-    Bewuste keuze maken in bewegingsalternatieven (zelfsturing).


Samenvatting:

 

Hoe kom jij een ruimte binnen? Hoe beweeg je tijdens gesprekken? Wat is de reactie van anderen op jou lichaamstaal? De manier waarop je beweegt, bepaalt hoe je denkt, voelt en handelt. Daarnaast beïnvloedt het de impact die jij hebt op anderen. Veelal zijn we ons daar nauwelijks van bewust.
Bodytalk helpt je lichaamstaal tot een bewust sturingsinstrument te maken. Je houdt contact met jezelf, terwijl je beter afgestemd bent op de ander, op je doel.

Bodytalk Verdiepingsmodule | IK 

Verdiepingsmodule Bodytalk | ‘Wat beweegt mij’  | IK
 

De training 'Verdiepingsmodule Bodytalk IK' is bedoeld voor iedere professional die zijn lichaamstaal bewust wil kunnen inzetten om zijn doelen in omgang en gesprek te kunnen bereiken. De Verdiepingsmodules zijn alleen te boeken als vervolg op de Basismodule.

Na deze verdiepingsmodule Bodytalk is de deelnemer:

-    Bewuster van bewegingssignalen van zijn of haar eigen lichaam.
-    In staat om inefficiënte gedragspatronen structureel te veranderen door andere bewegingskeuzes te maken. 

 

Na deze verdiepingsmodule Bodytalk kent de deelnemer:

-    De 2 verschillende vormen van efforts (inspanningen) uit het LMA (Laban Movement Analysis) model van Rudoph Laban. 
-    De 8 bewegingskwaliteiten.
-    De parallel tussen appèlwaarde en gedragstriggers.


Na deze verdiepingsmodule Bodytalk kan de deelnemer:

-    Zijn eigen gedrags- / bewegingspatronen herleiden en in het LMA model plaatsen.
-    Situationeel bewuste keuzes maken van een beweging, die meegaand of ertegenin gaand is.

 

Samenvatting:

Deze verdiepingsmodule is gericht op jezelf en het ontstaan van je bewegingspatroon. Hoe jij beweegt is gebaseerd op hoe je lijf is gebouwd, ben je groot of klein, stevig of smal, etc. Wat een zeker zo grote rol speelt is je karakter. Je maakt vanuit je eigenheid keuzes in denken en doen. En de manier waarop jij dingen doet, fysiek beweegt, zegt iets over je persoonlijke behoeftes. 

 

Na de Bodytalk Verdiepingsmodule 'IK' heb je bewust geleerd te ervaren welke beweging je vanuit proactief of reactief gedrag maakt om vervolgens hierin keuzes te maken. Die keuzes zorgen dat je ontspannen in gesprekken zult staan, hoe uitdagend die ook mogen zijn.

Bodytalk Verdiepingsmodule | DE ANDER 

Verdiepingsmodule Bodytalk | ‘Wat zie ik bij de ander’ | DE ANDER

De training 'Verdiepingsmodule Bodytalk DE ANDER' is bedoeld voor iedere professional die zijn lichaamstaal bewust wil kunnen inzetten om zijn doelen in omgang en gesprek te kunnen bereiken. De Verdiepingsmodules zijn alleen te boeken als vervolg op de Basismodule.

Na deze Verdiepingsmodule Bodytalk is de deelnemer:

-    In staat zijn observatievermogen aan te scherpen.
-    In staat om non-verbaal gedrag van de ander objectief te beschrijven op detail- en op contextueel niveau.

 

Na deze Verdiepingsmodule Bodytalk kent de deelnemer:

-    Het LMA (Laban Movement Analysis) model van Rudolph Laban. 
-    Ruimte lagen en bewegingsrichtingen.

 

Na deze verdiepingsmodule Bodytalk kan de deelnemer:

-    Een objectieve beschrijving geven van het non-verbale gedrag van een andere persoon.
-    Bewegingspatronen koppelen aan gedragsmodellen (zoals DAS, Roos van Leary, LIFO).

 

Samenvatting:


In deze verdiepingsmodule gaan we aan de slag met het observeren van een ander. We kijken naar grote zichtbare bewegingen en je leert subtiele kenmerken van bewegingen herkennen. We zoomen in op het bewegingspatroon van de ander en koppelen dat aan gedragsmodellen. 
Op die manier krijg je een scherpe blik, die je in staat stelt om los van je eigen interpretatie, daadwerkelijk te zien wat in het lichaam van de ander beweegt, wat zijn of haar drijfveren zijn en wanneer weestand in het spel is.


Na de Bodytalk Verdiepingsmodule 'DE ANDER' ben je in staat om objectief naar lichaamstaal te kijken en vanuit een neutrale houding gedrag van de ander waar te nemen. 

Bodytalk Verdiepingsmodule | IK EN DE ANDER 

Verdiepingsmodule Bodytalk | ‘Wat gebeurt er tussen mij en de ander’ | IK EN DE ANDER
 

De training 'Verdiepingsmodule Bodytalk IK EN DE ANDER' is bedoeld voor iedere professional die zijn lichaamstaal bewust wil kunnen inzetten om zijn doelen in omgang en gesprek te kunnen bereiken. De Verdiepingsmodules zijn alleen te boeken als vervolg op de Basismodule.
 

Na deze Verdiepingsmodule Bodytalk bezit de deelnemer:

-    Inzicht in fysieke interactie tussen individuen 


Na deze Verdiepingsmodule Bodytalk kent de deelnemer:

-    Het LMA (Laban Movement Analysis) model van Rudolph Laban
-    Archetypische Bewegingspatronen

 

Na deze verdiepingsmodule Bodytalk kan de deelnemer:

-    Flexibel reageren op gedrag van de ander.
-    Doelgericht kiezen voor directe of indirecte bewegingen tijdens gesprekken.
-    De ruimte bewust gebruiken.
-    Variëren in up / down / level gebaren. Zij staan voor intenties die gericht zijn om de ander op zijn gemak te stellen, hem of haar onder druk te zetten, of gelijkwaardigheid te creëren)

 

Verdiepingsmodule impressie:

Na de Bodytalk Verdiepingsmodule 'IK EN DE ANDER' zie je bewust wat er gebeurt als jij met mensen communiceert, waar reageer je op? Wat ziet de ander van jou? Deze constante uitwisseling in actie en reactie nemen we in deze module onder de loep. Je krijgt zicht op je eigen aandeel in het fysieke spel van geven en nemen en leert lichaamstaal af te stemmen op je doel. 

Algemene informatie

Kosten

Bodytalk training € 385,-.
De groep bestaat uit 8 tot 12 deelnemers, de training is incl. lunch, koffie en thee.

  • carmen-nitzer-imdb-logo-sliced-diap
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon

Tijden

Adres

Email

Bijzonderheden

COVID19 voorzorgsmaatregelen volgens de meest actuele richtlijnen RiVM. 
Tegen gereduceerd tarief heeft men na afloop toegang tot het op de locatie aanwezige sauna complex.

carmen-crkbo-logo.png

* Deze trainingen zijn vrijgesteld van BTW.

Bodytalk ervaringen 

Referenties

Na deze training heb je meer bewustwording van bewegingssignalen van zowel jezelf als anderen, en heb je geleerd lichaamstaal te interpreteren, te sturen en in te zetten om je gestelde doelen te bereiken:

‘Het is voor mij altijd bijzonder om met Carmen te mogen werken. Ze bezit een groot talent voor het lezen van gedrag, en in het kernachtig spiegelen van dat gedrag. Zij begeleidt deelnemers vervolgens zeer effectief naar nieuw gedrag: haar feedback is enerzijds spot-on en zeer effectief en anderzijds zacht en vriendelijk. En in die bijzondere samenwerking, leer ik zelf ook altijd weer!"

- Lidwien Eggermont (Executive trainer & coach)


"Carmen heeft me er, na al jaren als trainer werkzaam te zijn, toch nog een perspectief bijgegeven: die van beweging. Natuurlijk keek ik al veel naar non-verbale communicatie, maar vooral vanuit een vrij statisch perspectief, bij de persoon zelf en bijvoorbeeld de positie. Het kijken naar de bewegingen (en juist de overgangen van de ene houding naar de andere) van en tússen mensen levert nog zo veel meer informatie op! Carmen is een professional die diepgang combineert met een enorm relativeringsvermogen en humor."

- Marike van den Heuvel (Trainer)


Bodytalk is een zeer verhelderende workshop die voor veel 'ahaaa' momenten zorgt - tevens voor een praktische vertaalslag naar de eigen praktijk.
De fijne ruimte, de mogelijkheden tot interactie, en het enthousiasme van Carmen maken dat ik deze training als heel waardevol heb ervaren.

- Merianka Melissen (Beïnvloedingsdeskundige)


Terug op kantoor! Je collega weet al dat jij er aankomt, zonder dat hij je gezien heeft. Hoe dan? Door het geluid dat je maakt als je loopt, door je zucht, door het geluid van je ademhaling, door de manier waarop de deur geopend wordt. 
Weet jij hoe je lijf beweegt en hoe je lijf reageert op de situatie waarin je je bevindt? Hoe je bewegingen gevormd zijn door je ervaringen? Ik heb op 18 en 19 maart 2022 de training Bodytalk gevolgd bij Carmen Nitzer. Ik vond het enorm leerzaam en het opende mijn ogen! Fijne groep, veilige en respectvolle sfeer en een fantastische locatie!

 

Karin te Brake (KMA Audit & Advies)

 

IK
DE ANDER
IK EN DE ANDER
Basismodule
carmennitzer-logo-white.png
bottom of page